Wat doen wij

De Bewonersgroep Windturbine Vlietzone (BWV) werd op 6 januari 2017 in het leven geroepen door gedupeerde bewoners uit diverse wijken in Leidschendam-Voorburg en Den Haag.

De BWV is niet blij met de windturbine. Wij doen onderzoek naar de gang van zaken bij de aanvraag en toekenning van de vergunning voor de windturbine. Ook de zeer summiere wijze van communicatie en informatie naar de belanghebbenden vraagt om uitleg.

Het uiteindelijke doel is de vergunning nietig te laten verklaren en te voorkomen dat er in de toekomst meerdere turbines geplaatst gaan worden. Tevens worden zaken zoals de WOZ-waarde van de omliggende woningen en de planschade zorgvuldig bekeken. De bewonersgroep wordt hierbij geholpen door experts, waaronder een jurist.

Hoe communiceren wij

Via deze site stelt de BWV buurtgenoten en geïnteresseerden in de gelegenheid om op de hoogte te blijven van haar activiteiten. Daarnaast bieden wij een bewonersplatform waar ontwikkelingen en wetenswaardigheden een plek krijgen.

Ook kunt u ons volgen op Twitter en via Facebook.